Szkodliwość subitu

Szkodliwość subitu
Subit to substancja stosowana jako klej do parkietów, oficjalna uznana za substancję szkodliwą w 1996 roku. Od tego czasu nie wolno jej stosować, a we wszystkich wykonanych wcześniej pracach z jej użyciem, zaleca się usunięcie subitu i zastąpienie go innym klejem. ...
Call Now Button