Szkodliwość subitu a zdrowie

Subit to substancja stosowana jako klej do parkietów, oficjalna uznana za substancję szkodliwą w 1996 roku. Od tego czasu nie wolno jej stosować, a we wszystkich wykonanych wcześniej pracach z jej użyciem, zaleca się usunięcie subitu i zastąpienie go innym klejem.

Call Now Button